Organisatie

Organisatie

De RK Studentenparochie H. Augustinus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De parochie is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of jaarbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

Algemene gegevens:

Naam: RK Studentenparochie H. Augustinus

Adres: Radesingel 4  9711 EJ  Groningen

Website: http://www.staugustinus.nl

RSIN/Fiscaalnummer: 5040498

Email: pastoorahkjellema@gmail.com;  Telefoonnummer: 06 – 532 600 87

Samenstelling Bestuur:

Het bestuur wordt sinds november 2021 gevormd door:

A.H.K. Jellema, voorzitter

E. Toxopeus, vice-voorzitter

J.D. Zeinstra, secretaris/penningmeester

Beloningsbeleid:

De leden van het parochiebestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte kosten

Verslagen:

Financial statement 2021

 

en_GBEnglish