De RK Studentenparochie H. Augustinus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De parochie is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of jaarbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

Samenstelling bestuur

Het bestuur wordt sinds november 2021 gevormd door:

A.H.K. Jellema, voorzitter

E. Toxopeus, vicevoorzitter

J.D. Zeinstra, secretaris/penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het parochiebestuur ontvangen voor de uitoefening van hun bestuursfunctie geen beloning.

Verslagen