Studenten helpen

De diaconiegroep van de Studentenparochie Sint Augustinus heet ‘Caritas et Amor’.  Onze naam is ontleend aan de oude hymne  ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’. In goed Nederlands: ‘Waar zorg en liefde is, daar is God’.  Wij proberen vanuit ons geloof Christus na te volgen in de liefde die Hij heeft voor de mensen.

Wij werken op projectbasis en dat kan allerlei vormen aannemen. Denk aan geld inzamelen voor goede doelen, maar ook het verzamelen van kleding en voedsel voor o.a. dak- en thuislozen en allerlei andere kleinschalige acties.

Toekomstig zullen nog vele projecten volgen. Hierbij kunnen we ook jullie steun gebruiken. We houden je op de hoogte via deze website en de Whatsapp groepen.

Hartelijke groet,

Francesco, Francie, Frank pastoor Arjen en Els

Copyright 2018. All rights reserved.